ใครเป็นใครใช้ให้ถูกต้อง

youtube                     google                    พ.ส.ว.                    สพม.11

 ใครเป็นใครใช้ให้ถูกต้อง

คำสั่ง     ให้นักเรียนเติมคำราชาศัพท์ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดลงในช่องว่างที่กำหนดให้

๑.  หมวด “ คำสั่ง ”

               ๑ )  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมี……………………………..

                      ให้คณะอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารเข้าเฝ้า ฯ

               ๒ )  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงมี…………………………………ให้

                      ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เดินทางไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดปัตตานี

               ๓ )  พรรคประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมรับ……………………………..แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

๒.  หมวด “ ตาย ”

               ๑ )  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                     ………………………………ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑

               ๒ )  ช้างเชือกนั้น……………………………..เสียแล้ว  เนื่องจากโดนไฟฟ้าดูด

               ๓ )  อุบัติเหตุครั้งนี้ส่งผลให้พระภิกษุจำนวน ๓ รูป……………………………..ในทันที

               ๔ )  จอมพล ป. พิบูลสงคราม…………………………….. ณ ประเทศญี่ปุ่น

๑.  หมวด “ ผลงานแต่ง ”

               ๑ )  วรรณคดีเรื่อง “ มัทนะพาธา ” เป็น……………………………..ในพระบาทสมเด็จ

                      พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

               ๒ )  หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง  รพีพัฒน์ทรง……………………………..เรื่อง “ ละคร

                      แห่งชีวิต ”

               ๓ )  “ แม่เล่าให้ฟัง ” เป็น……………………………..ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้า

                      กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวน์โหลด : ใบงาน ใครเป็นใครใช้ให้ถูกต้อง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s